SYMのバイク盗難査定価格

メーカーの一覧


SYM

単位:万円
車種 排気量 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
JOYMAX250i(-) 249 54 48 44 37 32 30                                                                                        
RV250(i・EFI含む) 249           26 24 21 19 18 16 14 12 11                                                                        
T2 250(-) 249     31 28 26 24 21 19                                                                                    
RV180i(-) 180 40 36 33                                                                                              
RV180EFI(-) 171                   11 10 9 8 7 7 6 5                                                                  
RV180JP(-) 171                       9 8 8 7 6 5                                                                  
RV200(i・エボ)(-) 171       29 26 23 20 18 16 15 14                                                                              
NEWファイター150ZR(-) 150           15 13 11                                                                                    
RS-21EFI150(-) 150                             6 5 4                                                                  
X-PROファイター150(-) 150           14 11 9 8 7 6 5 4                                                                          
ファイター150(-) 150 33 29 26 23 21 19                                                                                        
ALLO 125(-) 125               6 4                                                                                  
ATTILA125(-) 125                 4 4 4 4 4                                                                          
CITYCOM125(-) 125         15 12 10 9 8                                                                                  
CROX125(-) 125 19   15 13                                                                                            
FIDDLE X125(-) 125                 6 5 4                                                                              
GT125(-) 125         12 10 8 7 6 5 4 4                                                                            
GTS125i(-) 125           21                                                                                        
JET POWER125(-) 125         16 14 12 10 9 8                                                                                
JET-V125(-) 125               8 7                                                                                  
JET14(-) 125 25 22 20                                                                                              
JET4 125(-) 125               6 5                                                                                  
JOYMAX125i(-) 125       29 24 23                                                                                        
JOYMAX125i SPORT(-) 125 44 39 35 31 26                                                                                          
RV125(全モデル) 125 37 33 29 24 19 18 15 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4                                                                
SYNPLY125(-) 125                   4 4                                                                              
T1 125(-) 125     24 22 20 18 16 15                                                                                    
XS125-K(-) 125                   4 4 4                                                                            
Z1 125(-) 125 26 23 21 19 17 16                                                                                        
ウルフクラシック(-) 125               8 7 6 5 4 4                                                                          
COMBIZ125(-) 124 21 18 15 12 10 9                                                                                        
JOYMAX125i SPORT ABS(-) 124 46   38 35 32                                                                                          
Umi115(-) 115 24 21 19                                                                                              
Mii110(-) 111 24 21 19 17 15 12                                                                                        
WO-WOW100(-) 101                   5 4 4                                                                            
X-PRO100(-) 101           8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                  
Umi100(-) 100           8 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                  
CROX50(-) 50 15 13 11 10                                                                                            
FIDDLE X50(-) 50                 4 4 4 4                                                                            
SYNPLY50(-) 50                 4 4 4 4                                                                            
Umi50(-) 50           7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                  
X-PRO風50(-) 50 13 11 9 8 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                    
DD50(-) 49                   4 4 4 4 4 4 4 4